diumenge, 24 de juny del 2007

DUBTES? SUGGERIMENTS?

Per qualsevol qüestió o dubte referent als articles publicats, o en general sobre nutricició. I també per fer suggeriments sobre properes temàtiques a tractar en les publicacions, ho podeu fer com a comentàris aqualsevol dels articles, als apartats corresponents, o també al mail: mgm.nutricio@gmail.com